Rijksbijdrage aan publieke laadinfrastructuur

13-08-2015

De Rijksoverheid ziet goede laadinfrastructuur als noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle introductie van de elektrische auto en voor het benutten van economische kansen voor Nederland. Zij wil dit met een financiële bijdrage ondersteunen.

laadpaal

Als onderdeel van de Green Deal laadinfrastructuur stelt zij een bijdrage beschikbaar aan mede-overheden (gemeente, provincie of regio) voor het realiseren van laadinfrastructuur.

De Europese Commissie heeft daarmee recent ingestemd en geoordeeld dat zij dit niet als (verboden) staatssteun middels subsidie ziet.

Met deze in juni gesloten Green Deal slaan 12 markt- en overheidspartijen de handen ineen voor het realiseren van publiek toegankelijke laadinfrastructuur. Zo faciliteren zij de groei van het elektrisch wagenpark, waardoor ook de kosten van laadpalen omlaag gaan. Zij doen dat omdat voor publieke laadinfra de businesscase nu nog niet sluitend te maken is. RAI Vereniging is medeondertekenaar.

Bijdrage Rijksoverheid
De Ministeries van Economische zaken en Infrastructuur en Milieu stellen over een periode van 3 jaar (juli 2015 tot juli 2018) samen € 5,7 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een budget bepaald. Toekenning is op basis van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’, zolang het budget daarvoor ruimte biedt.

De rijksbijdrage is beschikbaar voor alle mede-overheden (gemeente, provincie of regio) in Nederland die bereid zijn de uitrol van publiek toegankelijke laadinfrastructuur te stimuleren en die voldoen aan de gestelde randvoorwaarden.

Markt moet meedoen
Daarbij wordt wordt onder meer de voorwaarde gesteld van een verplichte minimumbijdrage door de mede-overheid én van een private partij, van ieder €500,- per laadpaal. Partijen die in aanmerking komen voor private bijdragen zijn bijvoorbeeld bedrijven, leasemaatschappijen, autodealers, werkgevers of de EV-rijder zelf. Ook netwerkbedrijven en netbeheerders kunnen de private bijdrage leveren mits de deze wordt geleverd uit eigen middelen (winst) en niet verrekend wordt in de stroomtarieven.

Kort dag
Overheden kunnen, als zij voor 1 april 2016 een concessie of vergunning willen verlenen, hun aanvraag indienen tot 15 september 2015.

Meer informatie: Cees Boutens