Kamerbrief Mansveld over luchtkwaliteit

09-07-2015

Staatssecretaris Wilma Mansveld van IenM heeft deze week een Kamerbrief verstuurd waarin een update geeft op luchtkwaliteit, emissies, APK en het stimuleren van elektrische tweewielers.

blauwe lucht

Uit deze Kamerbrief pikken wij voor u de volgende high-lights:

Het gaat goed met de Nederlandse luchtkwaliteit.

PM10 voor personenauto's en de gehele emissies van vervuilende stoffen bij trucks en bussen zijn onder controle.

In januari 2017 voldoen we vrijwel overal aan de gestelde luchtkwaliteitseisen.

NOx
Uitstoot van stikstofoxiden (NOx) van dieselpersonenauto’s blijft wel een probleem. Een nieuwe Europese(RDE= Real Driving Emissions) testcyclus moet hier vanaf 2017 verbetering in brengen. Daarvoor ligt de bal in Brussel.

Bussen
Praktijkemissies van bussen in stadsvervoer is een mogelijk probleem. De staatssecretaris biedt aan om de emissies in praktijk te laten testen en dit te betalen.

Roetfilters en APK
In de APK zal gecontroleerd worden of het roetfilter nog aanwezig is. Werking en aanwezigheid daarvan wil zij beter controleren en verwijderen affabriek filters tegengaan. TNO gaat kijken hoe er technisch in kan worden voorzien dat auto’s zonder filter niet meer kunnen rijden.

Elektrische tweewielers
De staatssecretaris onderzoekt de mogelijkheden voor een campagne om consumenten te wijzen op de voordelen van elektrische tweewielers (e-scooters).