Regelgeving zelfrijdende voertuigen per 1 juli in werking

30-06-2015

Vanaf 1 juli kunnen grootschalige proeven op de openbare weg plaatsvinden met voertuigen met zelfrijdende functies. Dan treden de nieuwe regels in werking die de RDW de bevoegdheid geven om hiervoor ontheffing te verlenen.

Schultz zelfrijdende auto

Met deze regels kan de RDW aan proeven voertuigen met innovatieve, geautomatiseerde elementen op de openbare weg voorwaarden stellen, bijvoorbeeld over de rijtijden, omstandigheden, wegen waar gereden kan worden en de gewenste verzekering.

De RDW voert voorafgaand eerst een technische keuring uit, zodat een dergelijk voertuig veilig op de openbare weg getest kan worden. Dat kunnen nieuwe voertuigen zijn, maar ook voertuigen die al een goedkeuring hebben, maar waarin tijdelijke specifieke onderdelen worden ingebouwd om ervaring te kunnen opdoen met functies die het voertuig meer zelfrijdend maken.

Daarnaast wordt in overleg met wegbeheerder(s) gekeken naar de meest geschikte testlocaties en waar nodig waarborgen getroffen voor een veilige deelname aan het verkeer.

De toelating van grootschalige testen is een belangrijke stap in de Nederlandse ambitie om voorop te lopen met deze innovatieve ontwikkeling.

Internetconsultatie
Via Internetconsultatie.nl geeft de rijksoverheid informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid. Zij nodigt stakeholders en het publiek nadrukkelijk uit om op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving te reageren. RAI Vereniging heeft op de consultatie over zelfrijdende voertuigen uitvoerige input gegeven. Met duidelijk resultaat, want veel van onze inbreng lezen we terug in het verslag van deze consultatieronde.

Zo lezen wij: “De consultatie heeft negentien reacties opgeleverd, waarvan veertien openbaar op internet. De reacties zijn afkomstig van ondernemers in de sector (onder meer Dutch Automated Vehicle Initiative (DAVI), New Issetts, Lloyds Register), belangenorganisaties (ANWB, RAI-Vereniging, SWOV), autofabrikant Mercedes-Benz Nederland B.V., Provincie Gelderland, Aon en vier particulieren. Drie participanten, namelijk RAI-vereniging, Mercedes-Benz en Lloyd’s Register, vragen aandacht voor de internationale dimensie, waarbij ook elders getest wordt en ontwikkelingen gezien moeten worden als opmaat naar internationale standaarden.” 

Praktische informatie
Ondertussen komt ook de stroom met praktische informatie vanuit de overheid rondom de zelfrijdende auto op gang. Graag wijzen wij u op deze site die daaraan geheel is gewijd.

RAI Vereniging is met deze ontwikkeling, en andere op ITS-gebied, intensief bezig via haar Platform Toekomstbestendige Mobiliteit (PTM).