VVD pleit voor optimalisatie scooterrecycling, staatssecretaris zegt toe

26-06-2015

Gisteren vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg ‘Afval en Grondstoffen’ plaats. Daarin heeft de VVD bij monde van milieuwoordvoerder Remco Dijkstra gepleit voor optimalisatie van processen rond de recycling van brom- en snorfietsen.

Remco Dijkstra VVD

Remco Dijkstra deed dit binnen het bredere kader van het plan voor slimmer afvalbeleid dat hij namens zijn partij aan de staatssecretaris aanbood.

Optimaliseren
Dijkstra sprak waardering uit voor het systeem dat de brom- en snorfietssector in de vorm van Scooterrecycling Nederland (SRN) heeft opgetuigd, maar gaf aan te zien dat dit systeem suboptimaal draait omdat er te weinig prikkel is om brom- en snorfietsen via het gereguleerde kanaal uit te schrijven en demonteren.

Toezegging staatssecretaris
Hij drong er bij staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) op aan om dit systeem verder te optimaliseren, onder meer door prikkels in te bouwen die consumenten ertoe bewegen hun brom- en snorfietsen wél via het gereguleerde kanaal af te melden en laten demonteren. De staatssecretaris zegde toe met de sector in gesprek te gaan om dit mogelijk te maken.

RAI Vereniging is verheugd over de ontwikkeling zoals die zich tijdens het debat voltrok. Immers, als initiatiefnemer van SRN hebben haar leden grote inspanningen geleverd en kosten gemaakt om een scooterrecyclingssysteem op te tuigen, maar ziet zij ook de grote potentie op het gebied van milieu die nu nog onbenut blijft. Door optimalisatie kan deze potentie in de toekomst ook benut worden, waardoor er tonnen aan materialen op een verantwoorde manier hergebruikt kunnen worden.

RAI Vereniging zal dan ook op korte termijn met haar partner BOVAG en met SRN in gesprek treden met het ministerie van IenM, om zo de toezegging van de staatssecretaris te effectueren en SRN tot een nog groter (milieu)succes te maken.

Meer informatie: Gemma Warmerdam