Geen rechtvaardiging voor discrimineren moderne diesels

25-06-2015

ACEA heeft met teleurstelling kennis genomen van het recente Franse voornemen om Euro 6-dieselpersonenauto’s niet de hoogste categorie toe te kennen in het nieuwe systeem dat voertuigen indeelt naar vervuilingsniveaus.

roetfilter

De Europese autofabrikanten en hun toeleveranciers zijn al jaren toonaangevend in de wereld bij het ontwikkelen van state-of-the-art dieseltechnologie, door hoogefficiënte dieselmotoren en met geavanceerde roetfiltertechnologie die de uitstoot van fijnstof vrijwel naar nihil heeft terug gedrongen.

Met de steeds stringentere Euronormering introduceerde de EU vanaf 1992 zeer strenge eisen voor voertuigemissies. Met de Euro 6-norm, waaraan alle nieuwverkochte personenauto’s vanaf 1 september 2015 moeten voldoen, behoren moderne diesels tot de schoonste voertuigen.

Deze ontwikkeling wordt door de industrie verder gestimuleerd met haar steun voor de ‘Real Driving Emissions (RDE)’-test, waarmee de emissies niet alleen in proefopstelling maar ook in praktijkomstandigheden worden gemeten.

Technologieneutraal
“Beleid moet technologieneutraal zijn om de groei van het aantal voertuigen met lage emissies te ondersteunen. Er is geen enkele reden om daarbij moderne dieselvoertuigen te discrimineren”, zegt ACEA’s secretaris-generaal Erik Jonnaert. “Daarvoor is geen reden vanuit het oogpunt van milieu of gezondheid, maar kan wel schadelijk zijn voor de mobiliteit van steden en ondernemingen.”

Onmisbaar bij CO2-reductie
Daarbij hebben dieselvoertuigen een lagere CO2-uitstoot dan vergelijkbare benzineauto’s, wat een belangrijk middel is om het fabrikanten mogelijk te maken om de EU-targets voor 2021 te halen. En ook aan de doelstellingen voor na 2021 zullen deze een essentiële bijdrage leveren.

RDE-regelgeving snel afronden
“Wij hebben de sterke wens om luchtkwaliteit verder te verbeteren, wat vooral zal gebeuren als nieuwere motoren de oudere exemplaren vervangen, maar dat moeten we niet willen doen door de CO2-uitstoot te laten stijgen. Er is beleid nodig dat de versnelde toepassing van de meest actuele lage-emissietechnologie ondersteunt. Alleen dan kunnen we tegelijkertijd de luchtkwaliteit verbeteren én de CO2-uitstoot verminderen. Daarom ook roept de industrie de lidstaten op om ervoor te zorgen dat de Europese Commissie op zeer korte termijn, op een verstandige en uitgebalanceerde wijze, regelgeving voor de RDE opstelt. “Zonder dat heeft de industrie niet de mogelijkheid om aan te tonen dat, Euro 6-diesels ook zeer lage NOx-emissies hebben,” besluit Jonnaert.