Inspectie Leefomgeving en Transport sluit ketenconvenant met auto-importeurs

18-06-2015

Ford Nederland en Volvo Cars Nederland ondertekenden vandaag als eerste auto-importeurs een ketenconvenant met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarin is afgesproken dat zij zelf de verantwoordelijkheid nemen om hun dealers te controleren op aanwezigheid en juistheid van het energielabel voor nieuwe personenauto’s.

Rijksoverheid

De importeurs implementeren de wet- en regelgeving waarop het toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) betrekking heeft in hun eigen kwaliteitsmanagementsystemen.

Het gaat daarbij om de wet- en regelgeving voor het energie- en bandenlabel en typegoedkeuringen voor personenauto’s.

Convenanten
De ILT sluit (keten)convenanten af met organisaties zoals brancheorganisaties, keurmerkorganisaties, certificeerders, verladers, opdrachtgevers van transport en logistieke partijen. Hierin staan afspraken over de wijze waarop deze organisaties omgaan met bedrijven die onder het toezicht vallen van de inspectie. De ILT toetst met ‘reality checks’ of dit toezicht ook daadwerkelijk goed wordt uitgevoerd.

De ILT wil zo organisaties stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Hierdoor kan de ILT zich meer richten op organisaties en instanties die de naleving van wet- en regelgeving onvoldoende geborgd hebben.

Typegoedkeuring en label
Voordat een voertuig geregistreerd en verkocht mag worden, is een typegoedkeuringscertificaat vereist. Dit certificaat toont aan dat het type voertuig voldoet aan nationale wetgeving en aan Europese verordeningen op het gebied van veiligheids- en milieuvoorschriften.

Op een energielabel is te zien hoeveel brandstof een nieuwe personenauto verbruikt in vergelijking met auto's uit dezelfde klasse. Daarnaast bevat een energielabel ook gegevens over de zuinigheidscategorie en de uitstoot van koolstofdioxide van een bepaalde auto.

Importeurs
Gerard Bolder, Managing Director van Ford Nederland: “Als onderdeel van een Amerikaans bedrijf heeft Ford Nederland solide processen en control protocollen. Al onze dealers moeten aan hoge standaarden voldoen die wij periodiek en steekproefsgewijs controleren. Het is voor ons dan ook een logische stap om de controle op het naleven van het gebruik van energielabels bij de nieuwe auto’s in de showroom in de door ons gecontroleerde standaarden op te nemen.”

Zijn collega Richard Snijders, CEO van Volvo Cars Nederland, daarover: “Dit ketenconvenant past naadloos binnen onze bedrijfsfilosofie, aangezien duurzaamheid een van de drie kernwaarden van Volvo Car Corporation is.” Hij bezegelt het convenant met een handdruk met Jenny Thunnissen, inspecteur-generaal ILT.

 

Meer informatie: Eugène Moerkerk