Verkoop, omzet en vertrouwen motorbranche groeit

12-06-2015

De verkoop van nieuwe motoren is in 2014 met 12 procent gestegen tot 10.300. In 2008-2013 daalde deze van 17.000 tot 9.000, een jaarlijkse krimp van circa 10 procent.

verkoopcijfers

De omzetgroei in de motorbranche bedraagt 15% en het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van het tweede kwartaal bijna op +3 uit.

Vrouwen in minderheid
Vrouwelijke motoreigenaren zijn in de minderheid. Slechts 12 procent van Nederlandse motoreigenaren is een vrouw. In 2014 waren dat er bijna 65.000. In de groep motorbezitters van 55 jaar en ouder zijn er ruim 14 maal zoveel mannen als vrouwen. In de groep onder de 35 jaar zijn er dat 5 maal zoveel.

Jongeren bezitten minder vaak zware motor
Zware motoren zijn vooral populair bij 50-plussers. Binnen deze groep bezit ongeveer de helft een motor met meer dan 750 cc. Jonge motoreigenaren (18-25 jaar) bezitten minder vaak een zware motor. Dit komt onder andere door de nieuwe rijbewijsregels die sinds 2013 van kracht zijn.

Kijkt u voor een volledig overzicht bij het CBS. Ook RTL Nieuws wijdde er deze week een leuk item aan.