Overzichtsnotitie en website over ITS

09-06-2015

In het voorjaar organiseerden wij bij Innovam een ledenbijeenkomst over ‘Intelligente Transportsystemen (ITS) en Slimme Mobiliteit’. Over die onderwerpen is een overzichtsnotitie en een nieuwe website gemaakt.

ITS

In deze PTM/ITS-informatiebijeenkomst in Nieuwegein vroegen leden om meer informatie over de wereld van ITS, met vooral aandacht voor de vraag: “Wie doet wat, met wie en met welk doel?”.

Overzichtsnotitie
RAI Vereniging en Stichting SIMS hebben hiervoor een overzichtsnotitie over ITS en Slimme Mobiliteit gemaakt die u hiernaast kunt downloaden.

Deze notitie is een eerste aanzet tot de gewenste informatieverschaffing, maar is nadrukkelijk een ‘eerste inventariserende editie’. Wij zullen deze uitbreiden naar gelang de meest recente inzichten, gedachten en concepten, zowel beleidsmatig als uitvoerend. Met nadruk op informatievoorziening.

Om u optimaal aangesloten te houden op de verschillende ontwikkelingen, zullen wij met aanvullende notities aandacht besteden aan vraagstukken zoals ‘relevante techniek’, ‘belang en rol van data en informatie’ en ‘privacy’. Deze thema’s kunnen van significante invloed zijn op de huidige en toekomstige positie van onze sector en voor de samenwerking en interactie met andere partijen.

Waar nodig en gewenst zullen deze thema’s tijdens ledenbijeenkomsten verder uitgediept worden.

ITS-website
Wij bundelen voor u deze informatie in een nieuw dossier op onze website. Ook op de portal van Stichting SIMS vindt u veel verdiepende documentatie en informatie over ‘ITS en Slimme Mobiliteit’. Van harte aanbevolen om daarvoor een account aan te vragen!