Tweede Kamer spreekt over snorfiets en drukte op fietspad

04-06-2015

In het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid vorige week sprak de Tweede Kamer met minister Schultz van IenM over een aantal voor de GT-branche relevante zaken. Aan bod kwamen onder meer de snorfiets en over de toenemende drukte op het fietspad.

Scooter in stad

Snorfiets naar de rijbaan
De PvdA vroeg hoever het ministerie is met het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan. De minister heeft hierop aangegeven eerst de toegezegde inventarisatie van de drukte op het fietspad te willen doen.

Ook wil zij vasthouden aan de randvoorwaarde dat de verkeersveiligheidsrisico’s niet mogen toenemen en de door de Kamer gestelde voorwaarde dat er geen helmplicht mag komen.

 

Drukte op het fietspad en slimme behandeling van twee- en driewielers
De minister noemde tijdens haar (hernieuwde) aankondiging van deze inventarisatie van de mening van stakeholders over drukte op het fietspad, dat zij breed wil kijken naar dit onderwerp. Zij noemde de speed pedelec als voorbeeld van innovatie die dit vereist.

Kamerlid Martijn van Helvert (CDA) pleitte er voor om een brede toekomstagenda rond stedelijke bereikbaarheid op te stellen en hierbij onder meer te kijken naar rijgedrag en niet naar constructiesnelheid of voertuigcategorie. De minister stond hier niet onwelwillend tegenover, maar wil dus de uitkomsten van haar inventarisatie afwachten.

Integraal
Wij hebben hechten eraan dat tijdens deze inventarisatie integraliteit voorop staat, dus dat geen voertuigcategorieën uitgesloten worden en dat breed naar het probleem van drukte, beperkende regels en beperkte infrastructuur gekeken wordt.