Positionering en strategie 2016-2018 in GT-Ledenvergadering

04-06-2015

Tijdens de komende GT-Ledenvergadering op 17 juni zal de positionering en strategiebepaling 2016-2018 een belangrijk onderwerp zijn.

scenarioplanning

Drie jaar geleden heeft het GT-bestuur de driejarenpositionering “RAI GT bestuurt; Rijrichting 2013-2015” vastgesteld.

Inmiddels is de scenariostudie over de toekomst van het GT-retail-landschap afgerond en uitgebreid besproken met de leden.

Deze zomer start het bestuur logischerwijze dan ook met het proces om tot een nieuwe positionering voor RAI GT te komen.

Meepraten
Het bestuur gaat daarover de komende ledenvergadering op 17 juni graag met de leden in gesprek. Er wordt een aparte positionering en strategie gemaakt worden voor de drie subafdelingen: motor, scooter en GTO.

Deze ledenvergadering is dus een belangrijk moment voor leden om mee te praten over de doelen, kernthema’s, rol van RAI Vereniging, de leden en het bestuur in de komende drie jaren.

De nieuw geformuleerde positionering zal in de ledenvergadering van 25 november 2015 door het bestuur worden voorgesteld.

Meer informatie: Gemma Warmerdam