Bijeenkomst Nationaal Waterstof Platform op 11 juni

04-06-2015

Voor het versnellen van de marktontwikkeling voor rijden-op-waterstof wordt in opdracht van het Ministerie van IenM het Nationaal Waterstof Platform (NWP) opgericht. Op 11 juni komt dit platform bijeen.

waterstof auto tanken

Het Nationaal Waterstof Platform (NWP) is een transitie van het platform H2mobilityNL, dat was opgericht in een samenwerking tussen IenM, de NWBA en RAI Vereniging.

Het NWP wordt de eerste termijn voorgezeten door Gerrit van Tongeren, die wij kennen van de oprichting van het LNG-platform.

Plan van aanpak
Voor het NWP is een organogram en plan van aanpak opgesteld. Deze vindt u in hiernaast als download (alleen voor leden van RAI Vereniging).

RAI Vereniging heeft met haar leden die voorop lopen in rijden-op-waterstof een concrete boodschap en afvaardiging voor het NWP geformuleerd. Welke uitdagingen, welke doelen per werkgroep en boodschap voor de politiek zijn thema’s die aan de orde kwamen.

Aansluiten?
Op donderdag 11 juni komt het NWP bijeen. Dan zal met name worden ingegaan op indeling van het organogram en de werkgroepen. Mocht u ook willen aansluiten bij deze bijeenkomst vanuit uw ambitie met waterstof, neemt u dan contact op met Chris van Dijk, beleidsmedewerker duurzaamheid en techniek bij RAI Vereniging.

Cruciaal brandstofspoor
Waterstof is één van de brandstoffen die ons vervoer verduurzamen en toekomstbestendig maken. Het is dus logisch dat dit brandstofspoor een prominente plaats heeft gekregen in de 'Brandstofvisie met LEF'.

Bij RAI Vereniging is het thema Waterstof (H2) belegd binnen het in 2014 opgerichte Platform Toekomstbestendige Mobiliteit (PTM). De verschillende pijlers van PTM zijn gebouwd rond RAI Verenigingsbrede thema’s waarvan rijden-op-waterstof er één is.

Downloads