Publiek-private samenwerking voor excellent mobiliteitsonderwijs gestart

01-06-2015

Stichting Mobiliteitsleren start een landelijke publiek-private samenwerking (PPS) met diverse onderwijs- en branchepartners, zoals, RAI Vereniging, BOVAG en de scholen in de mobiliteitsbranche. Deze PPS wordt voor vier jaar ondersteund door het Regionaal investeringsfonds mbo.

leerlingen

De partners in de PPS ontwikkelen samen producten en diensten om te komen tot mobiliteitsonderwijs dat beter aansluit op de behoeften van het bedrijfsleven.

Onder andere wordt een landelijk platform gecreëerd waar mbo-scholen leermiddelen kunnen vinden van uitgevers en docenten, maar ook van fabrikanten en importeurs.

Bijzonder daarbij is de koppeling naar materialen van fabrikanten en importeurs in onze sector.

Dit vergroot de actualiteit in de opleiding en heeft een aanzuigende werking op de opleidingen.

Partners
Partners in de publiek-private samenwerking zijn: Graafschap College als aanvragend ROC, Stichting MobiliteitsLeren, BOVAG, RAI Vereniging, FOCWA, de scholen in de mobiliteitsbranche, Innovam, VOC, OOC en OOMT. Ook uitgeverijen, vmbo- en hbo-onderwijs zijn belangrijke gesprekspartners.

Ondersteuning overheid
Het Regionaal investeringsfonds mbo, dat is ingesteld door het ministerie van OCW, stelt van 2014 tot en met 2017 in totaal 100 miljoen beschikbaar voor samenwerkingen tussen mbo, bedrijfsleven en regionale overheden, die zorgen voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Uit dat fonds is ook aan de PPS in de mobiliteitsbranche een zeer substantiële subsidie toegezegd.

Regie op leermiddelen
Stichting Mobiliteitsleren is in 2008 opgericht vanuit de ROC’s voor het ontwikkelen van praktijkgestuurde opdrachten voor het mobiliteitsonderwijs. Nu vervult de stichting een regiefunctie in het aanbod van landelijk beschikbaar, kwalitatief goed leermateriaal. Vanuit deze rol heeft SML deze PPS opgezet.

SML brengt scholen, bedrijven, fabrikanten, importeurs, kenniscentra en uitgevers bij elkaar om onderwijsprogramma’s te bouwen en relevante leermaterialen te verzamelen. Dit leidt tot voordeel voor alle partijen: scholen krijgen toegang tot up-to-date materialen vanuit de branche en worden gefaciliteerd met onderwijsprogramma’s. De bedrijven spreken centraal met alle scholen, in plaats van met individuele mbo’s.

Producten en diensten PPS
Binnen de PPS wordt het volgende ontwikkeld:

  • Eén landelijk platform (‘knooppunt’) voor leermiddelen. Hier kunnen scholen leermiddelen vinden van uitgevers en docenten, maar ook van fabrikanten en importeurs. Deze actuele materialen zullen aantrekkelijk zijn voor leerlingen.
  • Voorbeeld-onderwijsprogramma’s. Vanaf augustus 2016 worden nieuwe kwalificatiedossiers ingevoerd in het mbo. In de PPS wordt elk kwalificatiedossier vertaald naar een voorbeeld-onderwijsprogramma.
  • Professionalisering docenten en leermeesters. Voor de ’overbrengers’ van de leermaterialen wordt een professionaliseringsmodel opgezet en aangeboden. 

 

Alle producten en diensten komen tot stand in teams van onderwijs- en branche-experts. Op die manier kan onderwijs ontstaan dat beter aansluit op de behoeften van het bedrijfsleven. De vraag naar goed aansluitend onderwijs is urgent. Bedrijven zoeken beginnende medewerkers die direct inzetbaar zijn.

Meer informatie: Chris van Dijk