Stakeholderbijeenkomst TNO en IenM over voertuigemissies

21-05-2015

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en TNO organiseren op 4 juni in het Louwman Museum in Den Haag de stakeholderbijeenkomst over voertuigemissies ‘Roetfilter en SCR-katalysator voor diesel: technologische innovaties voor schone lucht’.

De Nederlandse overheid zet zich, samen met de markt, in voor het terugbrengen van brandstofverbruik en schadelijke emissies van wegvoertuigen.

Op deze manier kan de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd en de luchtkwaliteit worden verbeterd, zonder dat dat ten koste gaat van onze mobiliteit.

 

Juiste emissiegegevens
In de steekproefcontroleprogramma’s voor wegvoertuigen levert TNO objectieve gegevens over emissies en brandstofverbruik aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo kan de overheid er zeker van zijn dat het beleid voor emissiereductie op juiste emissiegegevens is gebaseerd.

Het Ministerie en TNO willen u graag informeren over de resultaten van het afgelopen jaar en over de ontwikkelingen rondom nationale en internationale emissieregelgeving. Ook gaan we in op hoe praktijkmetingen bijdragen aan de totstandkoming van regelgeving.

Door diverse stakeholders uit te nodigen, plaatsen wij voertuigemissies in een breder perspectief. Zo informeren de gemeente Utrecht en het Longfonds u over de noodzaak om de schadelijke uitstoot door het wegverkeer terug te brengen.

Vervolgens laat TNO zien hoe de in het afgelopen jaar geteste voertuigen presteerden.

Vertegenwoordigers van voertuigfabrikanten geven daarna inzicht in technische mogelijkheden voor het terugbrengen van de emissies.

Forumdiscussie
Het programma eindigt met een forumdiscussie. Onder de deelnemers bevinden zich Chris Kuijpers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Richard Smokers van TNO, Jaap Tuinstra van RAI Vereniging, Peter Striekwold van de RDW, Bertien Oude Groote Beverborg van de gemeente Utrecht en Christine Strous van het Longfonds.

Museumbezoek
Inbegrepen bij het programma, dat van 12.00 tot 18.00 uur loopt, is de mogelijkheid om voorafgaand (van 10.00-12.00) het Louwman Museum te bezoeken.

Aanmelden
U kunt zich tot aanmelden voor deze bijeenkomst met een e-mail Catelijne Rauch van TNO.

Meer informatie: Jaap Tuinstra