Oproep ACEA voor uitgewerkt voorstel meten praktijkemissies

21-05-2015

De Europese auto-industrie ondersteunt het belang voor een up-to-date praktijkemissietest (Real Driving Emissions - RDE). Deze is noodzakelijk om de NOx-emissies van personen- en lichte bestelauto’s onder normale rijomstandigheden vast te stellen.

ACEA werkt daartoe bij het ontwikkelen van een nieuwe RDE-testprocedure nauw samen met de Europese Commissie en andere stakeholders.

RDE vergt van fabrikanten dat zij grote aanpassingen doen aan het testen en bij het ontwikkelen van nieuwe voertuigen. Die aanpassingen kunnen echter alleen worden gedaan als er volledige duidelijkheid is over een nieuwe testcyclus.

Incompleet voorstel
Deze week gaven de EU-lidstaten hun steun aan een zeer incompleet RDE-voorstel van de Europese Commissie. Daarmee is wat ACEA betreft de RDE-discussie geenszins ten einde, want de overeenstemming betreft slechts een onvolledige set van voorwaarden voor prakijktemissiestests.

Lead-time
ACEA roept de Commissie en de lidstaten op deze uiterlijk in juni-juli 2015 rond te hebben. Daarnaast vraagt de organisatie om een tijdsplanning in twee fasen, waarmee de industrie voldoende lead-time krijgt om de complexe RDE-regelgeving toe te passen en belangrijke hardware-aanpassingen te doen aan toekomstige voertuigen. Deze en andere issues moeten eerst zijn opgelost voordat de nieuwe testcondities per september 2017 geïmplementeerd zouden kunnen worden, zoals steeds ACEA’s bedoeling is geweest.

Robuuste regelgeving
Erik Jonnaert, secretaris-generaal van ACEA: “We moeten echt meer voortgang boeken bij het helder krijgen van alle testcondities om per september 2017 met robuuste RDE-regelgeving te kunnen werken. Autofabrikanten zijn nog steeds bezorgd over de gefragmenteerde benadering die de Commissie kiest bij de voorbereiding van dit voorstel. Dit is geen intelligente manier van beleid maken. Vooraf moet er echt duidelijkheid zijn, om de ontwikkeling van voertuigen in lijn met de nieuwe eisen te kunnen plannen.”

Meer informatie: Jaap Tuinstra