ETG-eisen eCall gepubliceerd

21-05-2015

Afdeling Autovak zich, samen met de Europese koepelorganisaties AFCAR / EGEA / FIGIEFA, steeds ingezet voor borgen van een gelijkwaardige concurrentiepositie voor alle stakeholders (bedrijven en consumenten) bij de toegankelijkheid, gebruik van informatie en toepassingsmogelijkheden van draadloze communicatie met en vanuit het voertuig.

e-call

Onderdeel van dergelijke communicatie is het noodoproepsysteem eCall, waarvoor de EU deze week de Verordening 2015/758 “inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCallboordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG met voorschriften voor de ETG” heeft gepubliceerd.

Dit onderwerp is zeer belangrijk voor de automotive aftermarket omdat de verplichte introductie van eCall zeer waarschijnlijk de onderliggende technologie voor telematica in elke nieuwe personenauto-typegoedkeuring zal beïnvloeden.

Dergelijke in-car technologie kan ook voor aanvullende toepassingen (vrijetijdsinformatie, diagnose op afstand, onderhoud op maat) worden gebruikt.

Dossier
Uitvoerige informatie over deze materie vindt u in ons dossier ‘E-Call, b-Call, s-Call en right to connect’.

Meer informatie: Jeroen van de Braak