Verwevenheid Erkenning ORB en Bevoegdheid VI

19-05-2015

Het versneld kunnen aanvragen van kentekens is essentieel voor de bedrijfsvoering van importeurs. Wanneer de aanvrager de daarbij geldende regels niet correct toepast, kan dat tot vervelende complicaties leiden.

Kentekenbewijs

Een kleine overtreding in de Erkenning ORB kan nu grote consequenties hebben. In het uiterste geval kan de RDW de sanctie opleggen dat een importeur een aantal weken niet versneld kentekens kan aanvragen.

De onderliggende structuur van erkenningen en bevoegdheden is echter complex, waardoor (onbedoeld) fouten kunnen worden gemaakt.

Wij schreven hierover eerder, met de belofte daarover met de RDW in gesprek te gaan.

Overleg RDW
RAI Vereniging afdeling Auto’s heeft inmiddels vruchtbaar overleg gehad met de RDW over een andere structuur, waarbij de bevoegdheid versnelde aanvraag (eigenlijk: bevoegdheid versnelde inschrijving VI) niet meer gekoppeld is aan de Erkenning Bedrijfsvoorraad en daarvan dus ook niet – met name op het gebied van sancties - afhankelijk is.

Ledeninformatie 
Vorige week hebben wij de leden van het Algemeen Bestuur van afdeling Auto’s over het bovenstaande gedetaileerd per e-mail geïnformeerd. De inhoud daarvan vindt u hiernaast als download.

Meer informatie: Kees Pereboom