Geen verlenging vrijstellingsregeling B-rijbewijs elektrische bestelauto's

13-05-2015

De vrijstellingsregeling waarmee chauffeurs met een B-rijbewijs op een elektrisch of hybride/elektrisch voertuig tot 7,5 ton mogen rijden, eindigt op 1 januari 2016. Een verzoek om een langere overgangsregeling is door het ministerie van IenM afgewezen.

rijbewijs

De huidige regeling dateert uit 2010 en maakte deel uit van een overheidsplan om het gebruik van elektrische voertuigen in het vrachtverkeer aan te moedigen.

Om te voorkomen dat omgebouwde voertuigen door het hogere gewicht als gevolg van de inbouw van accu's alleen bestuurd zou kunnen worden met een zwaarder rijbewijs, heeft IenM in 2010 toestemming van de Commissie gekregen om af te wijken van de regels van de Europese rijbewijsrichtlijn. Op basis hiervan mogen deze voertuigen tot een maximum gewicht van 7,5 ton met een B-rijbewijs worden bestuurd. Deze bepaling is vastgelegd het Reglement Rijbewijzen.

Het ministerie heeft begin dit jaar echter bekendgemaakt dat de vrijstellingsregeling voor het B-rijbewijs formeel gezien eind maart zou eindigen. Daarover schreven wij recent dit nieuwsbericht.

Het akkoord van de Commissie zou namelijk geldig zijn voor een periode van maximaal 5 jaar en die termijn zat er eind maart op. Het plan was om de regeling officieel per 1 juli te stoppen. Het besluit van IenM heeft voor veel ophef gezorgd omdat er nooit duidelijk over een einddatum gesproken is. Ook in het Reglement Rijbewijzen valt daar niets over te lezen. De verwachting was dat de huidige regeling nog een aantal jaren zou doorlopen. Dat verklaart ook dat veel van de ca. 45 voertuigen die onder de regeling vallen nog geen 2 jaar oud zijn. Het besluit zou veel bedrijven die vaak fors geïnvesteerd hebben in deze voertuigen in problemen brengen. Er zou wel een nieuwe regeling komen, maar de meeste bestaande voertuigen zouden vanwege de strengere voorwaarden hiervan geen gebruik kunnen maken.

RAI Vereniging, TLN, EVO, Bovag en CarrosserieNL hebben in een gezamenlijke brief minister Schultz van Haegen geïnformeerd over de problematiek rond het eindigen van de vrijstellingsregeling.

Zij hebben de minister concreet gevraagd in te stemmen met de volgende punten:

  • Uitstel van de einddatum van de huidige regeling
  • Invoering van nieuwe vrijstellingsregeling om voertuigen met alternatieve brandstoffen te stimuleren en die geschikt is voor bestuurders met een B-rijbewijs
  • Oude en nieuwe regeling die qua datum op elkaar aansluiten
  • Overgangsregeling voor bestaande voertuigen.

 

Het ministerie heeft afgelopen week geantwoord. Besloten is om de einddatum van de huidige regeling te verschuiven naar 1 januari 2016. Ook komt er vrijwel zeker een nieuwe vrijstellingsregeling voor rijbewijs C voor gebruik van elektrische vrachtauto's voor stadsdistributie. De vrijstellingsgrens voor het maximumgewicht van deze regeling zal echter worden verlaagd van 7.500 kg naar 4.250 kg. De meeste bestaande voertuigen kunnen daar dus geen gebruik van maken.

Belangrijkste punt blijft een goede overgangsregeling voor bestaande voertuigen. Een verzoek hiertoe is door IenM helaas afgewezen. Een verdere verlenging dan 1 januari 2016 is volgens hen niet haalbaar.

RAI Vereniging zal met haar collega-brancheorganisaties onderzoeken welke opties er nu nog zijn om toch tot een langere overgangsperiode te komen.

Meer informatie: Wout Benning