Grote belangstelling voor bijeenkomst GT-scenariostudie

12-05-2015

Gisteren zijn in Bunnik de resultaten gepresenteerd van de scenariostudie die de GT-afdelingen van RAI Vereniging en BOVAG gezamenlijk uitvoerden.

scenarioplanning

Op 11 mei is onder grote belangstelling in het BOVAGhuis de onlangs afgeronde Scenariostudie Gemotoriseerde Tweewielers 'Handen aan het Stuur' uitvoerig gepresenteerd.

Daarna volgde een levendige discussie over waar in deze toekomstscenario's de kansen voor onze branche liggen.

Vier scenario's
Met onderzoeksbureau Jester Strategy hebben de GT-afdelingen van RAI Vereniging en BOVAG vier scenario’s naar 2020 uitgewerkt. Het onderzoek bevat een inventarisatie van dominante veranderfactoren waarvan de impact en de mate van (on)zekerheid zijn gewogen. De studie is uitgevoerd voor de scooter- en voor de motorfietsmarkt.

Veranderkrachten
De scenario's geven 'voorstellingen' van hoe de GT-markt er in 2020 uit kan zien. De twee meest dominante veranderkrachten zijn in een assenkruis geplaatst, waardoor vier mogelijke toekomstscenario’s zichtbaar worden.

Speelveld
Geschetst worden welbewust vier extremen, de uiterste hoeken van het speelveld. Zeker is namelijk wel dat de markt zal veranderen, maar lang niet zeker is welke kant het op gaat.

Meer informatie: Gemma Warmerdam