EU bereidt overgang naar geavanceerde biobrandstoffen voor

30-04-2015

Het Europees Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 28 april 2015 zijn goedkeuring gehecht aan de definitieve compromistekst van de Raad over de richtlijn in verband met biobrandstoffen en indirecte veranderingen in landgebruik.

Brandstoffen

De voorgestelde wetgeving strekt tot wijziging van de richtlijn hernieuwbare energie uit 2009 en de richtlijn brandstofkwaliteit. 

Tweede generatie
Daarmee wil de EU een begin maken met de overgang van conventionele biobrandstoffen naar biobrandstoffen die de broeikasgasemissies fors terugdringen ("geavanceerde biobrandstoffen" of "biobrandstoffen van de tweede generatie").

Investeringen
Ook schept de richtlijn een duidelijk wetgevingskader voor de productie van biobrandstoffen, zonder dat dit ten koste gaat van lopende investeringen in de sector.

Vervolgstappen
Na de stemming in het Europees Parlement zal de definitieve tekst door de juristen-vertalers worden bekeken en vervolgens formeel door de Raad worden aangenomen. Daarna zal de richtlijn in 2017 in werking treden.

Het volledige EU-persbericht vindt u hier.

Meer informatie: Chris van Dijk