Constanten voor Besluit etikettering energiegebruik personenauto's

20-04-2015

Voor het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s heeft de overheid de nieuwe constanten berekend voor de kalenderjaren 2016 en 2017.

Wij hebben de betreffende constanten onlangs per e-mail verstuurd aan de belanghebbende leden.

Mocht u deze niet ontvangen hebben, dan kunt u zich melden bij ondergetekende. Wij nemen u dan graag op in ons verzendbestand.

Meer informatie: Eugène Moerkerk