CO2-emissies personenauto’s blijven dalen

21 april 2015

De in Europa verkochte nieuwe personenauto’s stootten vorig jaar gemiddeld 123,4 gram/km uit. Dat is een daling van 33,7 procent ten opzichte van tien jaar geleden.

Erik Jonnaert ACEA

In 1995 stootte de gemiddelde nieuwe auto nog 186 gr/km uit, aldus de European Environment Agency (EEA).

“Dankzij de grote inspanningen van Europese autofabrikanten en de investering van miljarden euro’s in R&D, voldoen Europese auto’s op dit moment aan de hoogste milieustandaarden ter wereld. Wat niet wegneemt dat onze industrie zich aan verdere CO2-reductie verbonden heeft”, aldus Erik Jonnaert, secretaris generaal van ACEA.

Om de gemiddelde CO2-uitstoot verder terug te dringen, is het echter nodig dat we de markt voor alternatieve aandrijflijnen verruimen, dus meer elektrische, hybride, waterstof- en (groen)gas-voertuigen.

Inzet overheden
EV’s bijvoorbeeld maken nu nog maar 0,3 procent uit van de nieuwregistraties in Europa, zegt Jonnaert. “Overheden in Europa moeten zich meer inzetten om de verkoop van dit soort auto’s te vergroten, zowel in het uitbreiden van de infrastructuur als in het stimuleren van de keuze van consumenten. De meest kosteneffectieve acties heeft onze industrie inmiddels ondernomen; verdere technologische investeringen leveren kleinere reductie op.”

Breed debat
“Als we verder kijken dan 2020, hebben we een breder debat met alle stakeholders nodig over een uitgebalanceerder en effectiever systeem voor verdere CO2-reductie van het wegtransport. Dat betekent dit dat we niet alleen moeten focussen op de emissies van het voertuig zelf, maar ook moeten kijken naar andere factor bij het gebruik van die voertuigen. Zoals naar het koolstofgehalte van brandstoffen, rijgedrag, infrastructuur en de leeftijd van het voertuigpark”, besluit Jonnaert.