Beëindiging regeling ‘sloop in eigen beheer’ niet voor motorfietsen

01-04-2015

Bij de beëindiging van de regeling ‘Sloop in eigen beheer’ (SIEB) voor auto’s, rijst de vraag of dit ook betekent dat sloop in eigen beheer voor motorfietsen niet langer kan.

Rijksoverheid

In de tekst van de publicatie in de Staatscourant staat expliciet: voor personenauto’s, lichte bedrijfswagens en drie- en vierwielige bromfietsen.

Vooralsnog heeft dit dus geen consequenties voor motorfietsen.

Meer informatie: Gemma Warmerdam