Algemeen Bestuur Auto’s onderschrijft standpunten Autobrief 2.0

24 maart 2015

Het Algemeen Bestuur van afdeling Auto’s heeft in zijn vergadering op 19 maart de standpuntennotitie inzake de Autobrief 2.0 onderschreven.

vergaderen

Het Bestuur maakte daarbij nog wel enkele opmerkingen, die morgen nader worden besproken in de Commissie Strategische Beleidsvoorbereiding. Alle leden zullen binnenkort de vernieuwde standpuntennotitie ontvangen.

Het Algemeen Bestuur is ook bijgepraat over alle acties die RAI Vereniging momenteel onderneemt in het kader van de te verschijnen Autobrief.

Zo maakte voorzitter Steven van Eijck bekend dat hij het initiatief had genomen om de voorzitters van BOVAG, ANWB en VNA bij elkaar te roepen om met name te praten over de huidige lobbyactiviteiten, maar ook vooral te kijken naar de ‘stip op de horizon’ in het kader van de ook aanstaande stelselherzieningen in de Nederlandse fiscale wetgeving.

Verder is onder meer de voortgang van het Platform Toekomstbestendige Mobiliteit en de stand van zaken rond versnelde kentekenaanvraagregeling (VKR) op basis van het CVO toegelicht en werd -uiteraard- vooruit gekeken naar de AutoRAI 2015. Met name ook naar het programma van ‘The Launch’, de officiële opening op 16 april, en het Fleetowners Congres. Voor dat laatste event blijkt inmiddels bijzonder veel belangstelling te zijn.

Meer informatie: Wijnand de Geus