Analyse verkopen GT 2014 gepubliceerd

13-03-2015

Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers van RAI Vereniging heeft voor haar leden gedetailleerd de ontwikkelingen op het gebied van de GT-verkopen 2014 in kaart gebracht.

Uiteraard met gedetailleerde weergave van merken, modellen en segmenten, maar bijvoorbeeld ook met uitsplitsing naar leeftijdscategorieën.

Download
Leden kunnen de analyse hiernaast downloaden.

Meer informatie: Gemma Warmerdam