RAI Vereniging in gesprek over voorstel subsidiemaatregel voor schone bestelauto’s

26-02-2015

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs RAI Vereniging gevraagd mee te denken bij de vormgeving van de toekomstige subsidieregeling voor bestelauto’s in gemeenten rond milieuzones. Deze regeling is begin deze maand aangekondigd door Staatssecretaris Mansveld.

bestelwagen

Op basis van een interne consultatieronde, waaraan de commissie lichte bestelwagens actief heeft deelgenomen, heeft RAI Vereniging haar op- en aanmerkingen inmiddels met het ministerie gedeeld. Het ministerie zal binnen twee weken reageren op de gestelde vragen en voorgestelde wijzigingen.

Wij verwachten dat de regeling rond eind maart gepubliceerd zal worden. Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt verder overlegd over de definitieve regeling, de publicatie en een gezamenlijke communicatie daaromtrent. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.