Kick-off PTM-werkgroep Waterstof

26-02-2015

De PTM-werkgroep Waterstof is op donderdag 19 februari jl voor de eerste keer bij elkaar geweest.

waterstofauto

Er is begonnen met het bespreken van alle ontwikkelingen van het bestaande platform H2NL (een co-creatie van NWBA, Ministerie van I&M en RAI Vereniging). Het is de bedoeling dat dit platform een doorstart gaat maken die vergelijkbaar is met het Formule E-Team (FET) maar dan voor Waterstof. Er zullen verschillende werkgroepen ‘onder’ H2NL komen te hangen, waaronder één specifiek gericht op voertuigen.

Vervolgens is er geprobeerd tot een gezamenlijke agenda te komen voor de PTM werkgroep Waterstof. Hierbij is ook gekeken naar de Actieagenda van de Brandstofvisiemix Waterstof. De gevormde concept agenda gebruiken PTM en RAI Vereniging om een lange termijn visie te vormen over het rijden op waterstof.

Meer informatie: Chris van Dijk