Ledenbijeenkomst 'slimme mobiliteit' verduidelijkt én roept vragen op

19-02-2015

Gisteren organiseerde het Platform Toekomstbestendige Mobiliteit van RAI Vereniging een ledenbijeenkomst rond de thema's 'slimme mobiliteit' en 'intelligente transportsystemen'.

slimme mobiliteit ITS

Meer dan dertig leden kwamen bijeen in het Fast Forward Café van opleidingsinstituut Innovam. De goedbezochte bijeenkomst verduidelijkte veel, maar stelde wellicht wel nog meer vragen.

Breed en divers
Tijdens de introductieronde werd al duidelijk dat er een brede vertegenwoordiging van de RAI Verenigingsachterban aanwezig was, van leveranciers aan de aftermarket tot importeurs van trucks, personenauto's en telematicasystemen. Dit maakte eveneens de breedte en diversiteit van de thema's van de middag duidelijk.

Afbakening en definities
Gedurende de middag werden twee uitgebreide presentaties gegeven: Leo Bingen van Stichting SIMS leidde het gezelschap door de wondere wereld van slimme mobiliteit. Hij definieerde verschillende begrippen als 'connectiviteit', 'ITS' en 'telematica' om vervolgens met de leden in te gaan op de gevolgen van ontwikkelingen op deze gebieden voor onze sector. Zijn presentatie kunnen leden hiernaast downloaden.

ITS Overzicht
Tijdens de tweede presentatie (download hiernaast) stelde Luuk Verheul van Connecting Mobility de leden voor aan het zogenaamde ITS Overzicht: een overzicht van een groot aantal concrete projecten, proeftuinen en diensten die al ontwikkeld zijn in Nederland en die momenteel reeds (proef) draaien.

Volgende stappen en rol RAI Vereniging
Tijdens het volgende deel van de bijeenkomst werd duidelijk dat de gastsprekers een helder beeld hebben geschapen van de actuele ontwikkelingen rondom slimme mobiliteit. Wat ook helder werd, is dat er onder de leden een duidelijke behoefte is om meer kennis en informatie rond dit soort thema's te delen. Dit om ervoor te zorgen dat ontwikkelingen niet onverhoopt langs elkaar heen gaan of elkaar in de wielen rijden.

Collectief slim mee omgaan
De middag is dan ook afgesloten met de conclusie dat het secretariaat van RAI Vereniging in overleg met stakeholders de benoemde thema's, vraagstellingen en behoeften bij leden mee zal nemen en een voorstel zal doen hoe hier nader vorm aan gegeven zal worden.

Duidelijk is dat eenieder de mening deelt dat slimme mobiliteit een nog grotere rol zal gaan spelen in onze sector en dat deze sector hier collectief zo slim mogelijk mee om wil gaan.

Meer informatie: Quirijn Teunissen, coördinator PTM