Europese auto-industrie voorzichtig optimistisch

10-02-2015

Tijdens de onlangs gehouden nieuwjaarsreceptie heeft ACEA haar prognose voor 2015 en de verkoopcijfers van elektrische voertuigen in 2014 gepresenteerd.

Carlos Ghosn president ACEA

Het afgelopen jaar toonden de personenautoverkopen een plus van 5,7 procent ten opzichte van 2014, met een totaal van 12,6 miljoen voertuigen. “Dit is significant omdat dit het eerste positieve jaarresultaat is sinds de financiële crisis in 2007 begon, waarbij december de 16e maand op rij was met groei,” aldus ACEA-voorzitter, Carlos Ghosn. “Maar ik moet wel al te veel optimisme over dit teken van herstel temperen, gegeven de onzekere economische situatie in veel landen.”

2 procent
De Europese fabrikantenorganisatie verwacht dat de groei in 2015 zal doorzetten, maar in een aanmerkelijk lager tempo, met een jaar-op-jaarprognose van omstreeks 2 procent. In termen van eenheden zou dat een langzaam opschuiven naar 13 miljoen stuks betekenen.

 

Stekkerauto's
ACEA heeft ook voorlopige verkoopcijfers van voor alle typen ‘stekkerauto’s (ECVs)’ gegeven. In 2014 zijn daarvan in de EU 75.331 ECV’s geregistreerd. Hoewel dit een stijging van 37 procent ten opzichte van 2013 (55.142 stuks) betekent, gaat het nog slechts om 0,6 procent van de totale markt. Secretaris-generaal Erik Jonnaert daarover: “Onze leden investeren flink in alternatieve aandrijving, dus elektrisch, hybride, brandstofcel én aardgas/groengas. Dat moet worden ondersteund door uitbreiding van de laad- en tankinfrastructuur en met een meer consistente, EU-brede aanpak van het stimuleren van consumenten.”

Beleidsagenda
De nieuwjaarsreceptie was ook een moment om nog eens de ACEA-beleidsaanbevelingen te onderstrepen: jaag innovatie aan, stimuleer groei door internationale handel en bouw een ondersteunend stelsel van regelgeving. “Dit zijn de drie sleutels om voort te bouwen op de prille groei in onze automotive markt, en om de politieke agenda voor banen, groei en investeringen te ondersteunen,” besluit Ghosn.