ITS-overzicht biedt inzicht in slimme mobiliteit, connectiviteit en telematica

05-02-2015

Intelligente transportsystemen, slimme mobiliteit, connectiviteit, telematica: er gebeurt nogal wat op het gebied van slim vervoer. Toch is de terminologie rond deze thema’s divers en het beeld dat hierbij hoort verre van eenduidig, laat staan alom bekend.

connected car

Immers: wanneer het over dit soort onderwerpen gaat kunnen we het hebben over deelfietssystemen die via de smartphone ontsloten kunnen worden, maar ook over zelfrijdende auto’s of slimme routeplanners. Ook is vaak onduidelijk in welke fase welke ontwikkeling zich nu bevindt.

ITS Overzicht
Om inzicht te verschaffen in de wereld van de intelligente transportsystemen heeft Connecting Mobility een ‘ITS Overzicht’ opgesteld. Dit overzicht biedt inzicht en overzicht in projecten, diensten en faciliteiten op het gebied van Intelligent Transport Systems in Nederland.

Tijdens de ledenbijeenkomst ‘Slimme Mobiliteit’ die het Platform Toekomstbestendige Mobiliteit van RAI Vereniging op 18 februari aanstaande organiseert, zal onder andere ingegaan worden op de huidige stand van zaken rond dit thema én zal Connecting Mobility een presentatie van het ‘ITS Overzicht’ verzorgen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een e-mail te sturen aan Quirijn Teunissen, Coördinator PTM.