Europese Raad akkoord over ETG-eisen eCall

03-03-2015

Deze week heeft de Europese Raad een akkoord bereikt over de typegoedkeuringseisen voor de af-fabriek systemen waarop het eCall systeem in de toekomst moet draaien. Vanaf 31 maart 2018 moeten álle nieuwe modellen met deze systemen uitgerust worden.

e-call

Naast de bij wet verplichte eCall-methodiek, blijft er ruimte voor meldingssystemen via derde partijen. Dit was een wens van verschillende autofabrikanten (en ACEA).

Open platform
Ook gaat eCall via een grotendeels 'open' platform draaien, waarbij de voertuigdata voor de gebruiker toegankelijk blijft. Dit was een wens van verschillende aftermarket partijen, maar ook van de consumentenorganisaties en onder meer de verzekeraars.

Naar verwachting zal het Europees Parlement (dat zich al eerder uitsprak over de voorstellen, en aan de hand waarvan deze zijn aangepast) zich kunnen vinden in dit akkoord. Het totaalpakket aan wetgeving zal dan waarschijnlijk vóór de zomer in tweede lezing plenair in het EP in stemming gebracht worden.

Het (Engelstalige) persbericht van de Raad vindt u hier.