Minister Schultz met RAI Vereniging naar top ACEA

29-01-2015

RAI Vereniging heeft gearrangeerd dat minister Schultz in maart de gelegenheid heeft om in ACEA’s board of directors met de CEO’s van de Europese autofabrikanten te spreken over haar ambities om Nederland hèt testland te laten zijn voor innovatieve mobiliteit.

Schultz zelfrijdende auto

Dit is voor het eerst dat een minister van een Europese lidstaat rechtstreeks in debat gaat met de top van de autofabrikanten. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil hen uitdagen om voor Nederland als belangrijke pilot-markt te kiezen.

Zij bereidt zich hier inmiddels terdege op voor, door werkbezoeken aan diverse auto- en truckmerken, het bijwonen van proeven zoals met vrachtauto’s die ‘treintje rijden’ en door intensieve contacten met kennisinstellingen en maatschappelijke partners, zoals RAI Vereniging.

Europees voortouw
Bij haar meeting met de ACEA-top hoort zij graag welke specifieke kennis en kaders ten behoeve van zelfrijdende auto’s de fabrikanten op Europees niveau wenselijk achten. Onze bewindsvrouw wil op dit gebied namelijk op Europees niveau het initiatief nemen, waarvoor zij in het Nederlandse EU-voorzitterschap begin 2016 goede mogelijkheden ziet. “Het zou toch wel heel mooi zijn als de EU-ministers die deelnemen aan de vergadering van de Transportraad in Nederland zich zouden verplaatsen in zelfrijdende auto’s”, aldus minister Schultz.

Meer informatie: Wijnand de Geus