Uitstel kentekenaanvraag op basis van CvO tot 1 oktober 2015

29-01-2015

De RDW zal de verplichte toepassing van kentekenaanvraag o.b.v. CVO uitstellen van 1 april naar 1 oktober 2015.

RDW logo

Daarover hebben RAI Vereniging en RDW de afgelopen periode goed overleg gehad. Volgende week spreken we daarover met hen verder, mede in voorbereiding op een gezamenlijk nader (nog te plannen) overleg met onze leden.

Voor het vervolgtraject is het van belang dat alle vragen die u nog heeft over het proces, IVI-bericht, gegevens van het CvO, facultatieve en verplichte velden, e.d., (en alle wensen voor hulp, ondersteuning, e.d) concreet en duidelijk kenbaar gemaakt worden, zodat de RDW daar verder aan kan werken. Maar ze zijn ook van belang voor dat komende gezamenlijke overleg.

Uw input
Ons nadrukkelijk verzoek is daarom om alle vragen die u heeft / onderwerpen die u wilt bespreken, op zo kort mogelijke termijn bij ondergetekende kenbaar te maken; zo mogelijk deze week nog. Geeft u daarbij s.v.p. per vraag aan wat het onderwerp en/of deelaspect is, wat de onduidelijkheid / het probleem is, en wat uw idee is over het antwoord / de oplossing.

Meer informatie en uw reactie: Kees Pereboom