Kentekenaanvraag obv CvO per 1 april 2015

16-01-2015

De RDW hanteert 1 april 2015 als ingangsdatum voor de kentekenaanvraag op basis van het CvO. Vraag is of dit voor de bedrijven haalbaar is, vooral waar het gaat om het versneld aanvragen van kentekens. De leden die dit aangaat willen wij vragen om uiterlijk 21 januari hun visie kenbaar te maken.

RDW logo

Bij het laatste TOB (28 november 2014) is opnieuw uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp ‘kentekenaanvraag o.b.v. CvO’.

Namens RDW heeft Inge Wolbers de laatste stand van zaken met een presentatie toegelicht (download hiernaast) en Guido van Wijk heeft uiteen gezet wat de situatie is bij RDC / Inmotiv (o.a. het testen).

 

 

Actualiteiten zijn aan de orde geweest, en er zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over onder andere:
- IVI berichtenboek 1.1
- Situatie in andere landen
- Controle op de geldigheid van de ETG
- Digitale handtekening; overgangsperiode van maximaal 2 jaar : de houder van de Bevoegdheid VI mag de gegevens aanleveren onder een aantal voorwaarden (die voorwaarden waren op 19 nov nog niet beschikbaar)
- Web VKR (RDW) en VKR Web (RDC)

Hoewel er geen sprake is van weerstand tegen de komst van kentekenaanvraag obv CvO als zodanig, is de situatie bij de bedrijven ten aanzien van verplichte introductie per 1 april 2015 wel wat diffuus.

Het TOB leverde nog geen duidelijk beeld op van wie waar staat: wie is klaar, wie denkt 1 april gereed te zijn, wie denkt of weet 1 april zeker niet te halen, welk zaken moeten nog opgelost worden, etcetera.

Uw visie, ons standpunt
Om helder te krijgen wat nu onze (RAI Vereniging) mening is en of nader overleg nuttig en/of nodig is, verzoeken wij u om uiterlijk 21 januari kenbaar te maken wat uw visie is op ‘kentekenaanvraag obv CvO per 1 april 2015’ bij Kees Pereboom.

Het gaat daarbij vooral naar zo eenduidig en duidelijk mogelijke (en bij voorkeur ook onderbouwde) meningen. Dat maakt het ‘wegen’ van de meningen wat makkelijker. (Wilt u alle concrete vragen die u nog heeft s.v.p. apart formuleren?)

Bij veel bezwaren en grote problemen zullen we de RDW daarover dan zo spoedig mogelijk moeten informeren, zeker als het ook een verzoek tot uitstel van 1 april 2015 zou betreffen.