Gemiddelde massa nieuw verkochte personenauto’s voor CO2-eis aangepast

14-01-2015

Op 7 januari 2015 is EU-verordening 443/2009, die handelt over de CO2-uitstoot van personenauto’s in Europa, gewijzigd.

Deze verordening stelt de eis dat de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte personenauto’s, maximaal 130 g/km bedraagt.

De eis wordt bepaald door de CO2-eis en de gemiddelde massa van de nieuw verkochte personenauto’s.

In verordening 443/2009 werd al bepaald dat in 2014 de gemiddelde massa van nieuwe personenauto’s opnieuw vastgesteld zou worden. Dat is inmiddels dus gedaan.

De huidige wijziging (verordening 2015/6) behelst een aanpassing aan de gemiddelde massa van de geleverde nieuwe personenauto’s in 2011, 2012 en 2013. Deze gaat van 1372 kg naar 1392,4 kg.

Gevolg daarvan is dat de norm voor autofabrikanten over de volledige range 1 g/km zwaarder is geworden.

Deze verhoogde gemiddelde massa geldt vanaf 1 januari 2016. Alle overige artikelen van de verordening blijven ongewijzigd.

Meer informatie: Jaap Tuinstra