Beleidswijziging met BPM- en MRB-consequenties voor bestelauto’s met verwisselbare opbouw en afneembare bovenbouw

14-01-2015

Op 29 december 2014 zijn twee kaderbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant. Deze kaderbesluiten, die zien op de MRB en de BPM, bevatten wijzigingen in de goedkeuring voor bestelauto’s met bovenbouwvermelding ‘(opleg)trekker’ of ‘voor verwisselbare opbouw / afneembare bovenbouw’.

Ministerie van Financiën

Ledennotitie
In een notitie die wij opstelden met Loyens & Loeff worden de gevolgen van deze wijzigingen gedetailleerd uiteengezet. Leden kunnen deze hiernaast kunnen downloaden.

Op korte termijn zal onze afdeling Duurzaamheid en Techniek nog een aanvullend schrijven sturen aan de (homologatiemedewerkers van) belanghebbende leden van afdeling Auto's en Speciale Voertuigen.

Meer informatie: Kees Pereboom