Milieulijst 2015 MIA\Vamil voor SV

07-01-2015

Op 30 december jl. is de Milieulijst 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze lijst bevat alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil).

blauwe lucht

Dat zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën waarmee een totaalbedrag gemoeid is van €131 miljoen (VAMIL €38 miljoen, MIA €93 miljoen).

Bedrijven die investeren in technieken die op deze Milieulijst staan, kunnen tot 36 % van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

 

Overzicht
Van de ruim 300 bedrijfsmiddelen die de Milieulijst dit jaar bevat, hebben wij ook dit jaar weer voor leden van de afdeling SV de meest relevante zaken op een rij gezet. Deze vindt u in de leden-download hiernaast.

Ook demo’s
De Milieulijst 2015 bevat diverse bedrijfsmiddelen die wat RAI Vereniging betreft terecht een duwtje in de rug krijgen via MIA en/of VAMIL. Zo zijn wij er trots op dat na een lang lobbytraject ook demonstratievoertuigen (demo's) vanaf nu een plek op de Milieulijst hebben verworven.

Verrassing
Alhoewel de huidige totstandkoming van de Milieulijst, van het moment van indiening bedrijfsmiddelen tot definitieve publicatie op de laatste dag van het jaar, ervoor zorgt dat marktverstoring middels voorkennis uitgesloten is, zijn wij als RAI Vereniging wederom van mening dat de huidige procedure in de praktijk soms leidt tot (onaangename) verrassingen.

Meer informatie
Als u naar aanleiding van bovenstaande vragen en/of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op met Michel van Lindert van onze afdeling Duurzaamheid & Techniek.