Symposium biobased alternatieven voor chemische stoffen

27-11-2014

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, organiseert met het ministerie van Economische Zaken en het RIVM op 29 januari 2015 in Driebergen het symposium “Veilig en biobased”, waarin de vervanging van zorgwekkende chemische stoffen door biobased alternatieven wordt besproken.

Het ministerie van IenM is verantwoordelijk voor het beleid rondom zorgwekkende stoffen, dat hoofdzakelijk Europees wordt bepaald (in de REACH-regelgeving).

De substitutie van deze (zeer) zorgwekkende stoffen probeert het ministerie zo veel mogelijk onder de aandacht bij bedrijven te brengen.

Ook het ministerie van Economische Zaken ziet veel nieuwe ontwikkelingen in de biobased hoek en veel bedrijven die biobased producten en stoffen aanbieden.

Symposium
Op dit symposium zullen beide partijen bij elkaar komen, de bedrijven die vanwege de regelgeving op zoek zijn naar vervanging voor zorgwekkende stoffen en bedrijven die (mogelijk) biobased alternatieven aanbieden. Wat kunnen zij voor elkaar betekenen?

Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu meldde aan het secretariaat van RAI Vereniging: “Naast een presentatie door de ministeries en RIVM over de huidige status van het beleid en een presentatie door de Wageningen UR over onderzoek naar de potentie van biobased vervanging van zorgwekkende stoffen, zullen bedrijven voorbeelden van een succesvolle vervanging van een schadelijke/zorgwekkende stof presenteren, en ingaan op hoe deze bedrijven hun zoektocht naar substitutie vormgeven.”

Voorbeelden leden RAI Vereniging
RAI Vereniging deelt deze informatie graag met de leden die in Nederland produceren, zoals o.a. de leden van het RAI Industry Platform, de Nederlandse fietsindustrie en de afdeling Speciale Voertuigen, omdat wij denken dat dit in hun bedrijfsactiviteiten van belang kan zijn.

Als leden van RAI Vereniging beschikken over goede praktijkvoorbeelden waarbij (zeer) zorgwekkende stoffen vervangen zijn door ‘biobased’ alternatieve stoffen en een rol bij het symposium zouden willen spelen, kunnen zich melden bij het secretariaat van RAI Vereniging. Wij zullen u dan in contact brengen met de organisatoren van het symposium.

Onderzoek
Onlangs verscheen een rapport van de Wageningen Universiteit waarin de potentie van biobased als substitutie is onderzocht.

Een kleine greep uit wat daaruit naar voren is gekomen:

  • Ethyleenoxide: Door ethyleenglycol direct uit suikers te vormen, ontstaat er een biobased alternatief voor ethyleenoxide (essentieel onderdeel van polyester);
  • Diverse typen glymes: vervanging door biobased dimethylisosorbide of melkzuuresters;
  • Het giftige isopreen, dat word gebruikt voor de productie van synthetisch rubber, kan wellicht worden verminderd door natuurrubber uit Russische paardenbloem te produceren;
  • Het kankerverwekkende acrylamide voor de productie van verdikkingsmiddelen, kan worden gereduceerd door verdikkingsmiddelen te gebruiken op basis van koolhydraten;
  • Toxische stoffen als ftalaten, kunnen worden vervangen door op plantaardige-olie gebaseerde producten;

 

Feit blijft dat substitutie van een zeer zorgwekkende stof nooit rechttoe-rechtaan is en per toepassing van de stof kan verschillen. Het symposium wil naar voren brengen hoe bedrijven een dergelijke zoektocht naar substitutie kunnen faciliteren; bijvoorbeeld door samen te werken met andere bedrijven.

Daarnaast zal ook het belang van informatie-uitwisseling worden besproken en wordt bezien welke de rol voor brancheorganisaties en overheden hierin kan zijn.

Programma en aanmelden
Informatie over het programma van dit symposium en aanmelding vindt u hier en leest u in de flyer die u hiernaast kunt downloaden. Deelname is gratis.

Meer informatie: Eugène Moerkerk