SGP, GroenLinks, SP en PvdD: betrek (elektrische) fiets bij bereikbaarheidsopgaven

27-11-2014

SGP, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren willen dat de (elektrische) fiets als serieuze oplossingsvariant in dynamische verkeersmodellen wordt opgenomen, zodat deze een bijdrage kan leveren aan de oplossing van bereikbaarheidsvraagstukken.

E-bike in verkeer

Dat spraken zij met een motie uit tijdens de Kamerbehandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

De partijen vinden dat de totale effecten van fietsgebruik op bereikbaarheidsvraagstukken onvoldoende wordt meegenomen en op deze manier geen recht doet aan het belang dat de fiets speelt bij de transitie naar duurzame mobiliteit.

RAI Vereniging is verheugd over de oproep van deze partijen. De (elektrische) fiets is van groot belang voor het schoon en stil bereikbaar houden van dichtbevolkte gebieden. Door de opkomst van de elektrische fiets kan de fiets ook over langere afstanden voor grote groepen mensen een volwaardig en gezond alternatief bieden voor de auto en het openbaar vervoer.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat de fiets een prominente plaats krijgt in verschillende verkeersmodellen – het is immers de meest duurzame en gezonde oplossing voor veel bereikbaarheidsvraagstukken.

RAI Vereniging blijft zich dan ook onverminderd hard maken voor veel beleidsaandacht voor de fiets. Waar met name het kabinet de fiets de laatste tijd nog wel eens in de kou laat staan, lijkt de Kamer dit duurzame, oer-Hollandse vervoersmiddel wel op waarde te schatten. Dit geeft hoop en moedigt aan tot het intensief voortzetten voor onze pleidooien voor een sterkere positie voor de fiets.

Later deze week wordt gestemd over de ingediende motie, waarna we weten of een Kamermeerderheid de oproep van de partijen steunt.

Meer informatie: Quirijn Teunissen