Werkkostenregeling: mogelijk kansen voor GT

21 november 2014

De voorbije weken sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Wiebes (Financiën) over het Belastingplan 2015. Onderdeel van dit plan is de versnelde en exclusieve invoering van de zogenaamde ‘werkkostenregeling (WKR)’.

E-scooter

Deze WKR vervangt gerichte loonvrijstellingsregelingen (zoals de bedrijfsfietsenregeling) en vervangt deze door één generiek systeem.

Binnen dit nieuwe systeem mag de werkgever werknemers voor een percentage van 1,2 procent van de totale loonsom aan regelingen en middelen ter beschikking stellen zónder dat deze belast worden.

Kans
Hieronder kunnen ook vervoersmiddelen vallen, zoals brom-, snor- of motorfietsen. Ondanks veel weerstand vanuit andere sectoren op de regeling, kan deze voor leden van de afdeling GT dus mogelijk ook kansen bieden, er komt immers een mogelijkheid bij om een gemotoriseerde tweewieler aan medewerkers aan te bieden.

Uitgebreide informatie over de mogelijkheden van de WKR is terug te vinden op bij de Belastingdienst.

De plannen om de werkkostenregeling definitief als enige regeling in te voeren (en dus andere regelingen te laten vervallen) moeten overigens formeel nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Zodra de senaat in heeft gestemd, zijn de plannen definitief. Deze worden zijn dan vanaf 1 januari 2015 definitief van kracht.

Meer informatie: Gemma Warmerdam