Instructievideo 'Optreden bij incidenten met moderne voertuigen'

18-11-2014

De Brandweeracademie van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) ontwikkelde met financiële ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en RAI Vereniging een instructievideo over het optreden bij incidenten met moderne voertuigen.

Moderne voertuigen, zoals elektrische of hybride voertuigen, komen steeds vaker voor in het straatbeeld. Dit stelt hulpverleners van onder andere brandweer, politie en ambulancezorg voor vragen over de risico’s van incidenten met moderne voertuigen.

Angst voor moderne voertuigen onnodig
De instructievideo maakt duidelijk dat angst voor moderne voertuigen onnodig is, wanneer bij een incident de juiste stappen worden gevolgd om het voertuig te stabiliseren en spanningsloos te maken. Het incident kan daarna als een ‘gewoon’ verkeersongeval behandeld worden.

In de instructievideo zien hulpverleners hoe deze stappen op een praktische manier kunnen worden uitgevoerd. Ook leren zij hoe eventuele risico’s op de plaats incident te herkennen en hoe deze risico’s met behulp van doelgerichte maatregelen weg te nemen.

Voor wie is de video bedoeld?
Deze video is bedoeld voor alle hulpverleners en dienstverleners die bij een incident met een modern voertuig ter plaatse komen. Het gaat hierbij om medewerkers van de brandweer, politie, ambulancezorg, Rijkswaterstaat, bergingsdiensten en ANWB.

 

Gebruik in opleidingen en als zelfstudiemateriaal
De video kan in opleidingssituaties gebruikt worden. Daarnaast kan hij uitstekend als zelfstudiemateriaal dienen. Meer informatie over de opzet van de video en de gemaakte keuzes leest u in de Toelichting bij de instructievideo moderne voertuigen.

Opdrachtgever
De instructievideo is ontwikkeld in opdracht van de Werkgroep EV Veiligheid overheidsdiensten. Deze werkgroep is ingesteld door het privaat-publieke platform Formule E-Team/Nederland Elektrisch. Doel van dit platform is om tijdens de uitrol van elektrisch vervoer in Nederland actuele vraagstukken die opkomen te duiden en indien nodig nader te onderzoeken.

Wie leverde een bijdrage?
De volgende partijen hebben meegewerkt aan de realisatie van de video: Rijkswaterstaat, RAI Vereniging, ANWB Opleidingen, Ambulancezorg Nederland, ABNED, VBM, Brandweer Drenthe, Politieacademie, Rescue & Extrication en Twente Safety Campus.

Meer informatie over veilig optreden bij moderne voertuigen vindt u in het gelijknamige dossier op www.infopuntveiligheid.nl.

Vragen of meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met Michel van Lindert.