Informatiebijeenkomst Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

27-11-2014

Op vrijdag 28 november zijn de leden van de commissies zware en lichte bedrijfswagens van afdeling Auto’s en de leden van SV uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst over de "Green Deal Zero Emission Stadslogistiek".

Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

De bijeenkomst is van 9.00 tot 10.30 uur bij VNO-NCW in Den Haag, voorafgaand aan het Technisch Overleg Bedrijfsauto’s (TOB).

Green deal
De afgelopen maanden heeft de overheid zich ingespannen om diverse partijen achter de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek te krijgen.

Deze Green Deal heeft als hoofddoel innovatieve projecten op te zetten die stadsdistributie schoner, zuiniger, stiller en veiliger maken.

De titel dekt dan ook wellicht niet helemaal de lading, want het gaat niet alleen over zero emissie voertuigen.

Techniekneutraal
Aanleiding voor deze Green Deal was het voornemen van een aantal gemeentes om verbrandingsmotoren in zijn geheel uit het binnenstedelijk vervoer te weren en alleen nog elektrische voertuigen toe te staan. Op dit plan was veel kritiek, onder meer van RAI Vereniging. Dat heeft ertoe geleid dat gemeentes en het bedrijfsleven tot nieuwe afspraken zijn gekomen die realistischer zijn dan alleen elektrisch vervoer toe te staan. Ook is er nu sprake van meer overkoepelend beleid zodat gemeentes meer hetzelfde beleid gaan voeren. De nieuw gemaakte afspraken passen tevens binnen het SER Energieakkoord.

Kansen
De Green Deal wordt uitgebreid toegelicht in een speciale bijeenkomst, omdat het mogelijk voor u kansen kan bieden om nieuwe, innovatieve technieken uit te testen in binnenstedelijke gebieden.

Deze sessie is bedoeld voor zowel de vertegenwoordigers van lichte als van de zware bedrijfswagens. Ook leden van afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging zijn uitgenodigd.

Productbeleid
Deelname is vooral bedoeld voor de personen bij importeurs die zich daadwerkelijk met het productbeleid bezighouden. Daarom is ook aansluiting gezocht bij het Technisch Overleg Bedrijfswagens, waarin leden van de afdelingen Auto's en Speciale Voertuigen elkaar ontmoeten.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij Merel Blom, m.blom@raivereniging.nl.