Europese Commissie repareert eindelijk tachograafwetgeving voor BE-combi’s

07-11-2014

In bepaalde gebruikssituaties is het noodzakelijk dat een digitale tachograaf ingebouwd wordt in een personenauto (M1) of een bestelauto (N1).

Gebleken is dat het monteren van de benodigde beweging sensor bij sommige typen M1 en N1 voertuigen mechanisch niet mogelijk was. Daarom werd in 2009, als tijdelijke oplossing, tot 31 december 2013 een adapter geïntroduceerd.

In de tweede helft van 2013 was nog niet duidelijk of deze tijdelijk oplossing verlengd zou worden. Mede op aandringen van RAI Vereniging, en de Nederlandse leveranciers van digitale tachografen in o.a. het brancheoverleg digitale tachograaf, heeft Nederland bij de Europese Commissie aangedrongen op een oplossing.

Uit onder meer een toezegging van de ILT en het verslag van het verantwoordelijke comité bleek al eerder officieus dat deze tijdelijke oplossing verlengd zou gaan worden. Nu is e.e.a. gelukkig per 1 november 2014 ook geformaliseerd en officieel gepubliceerd in het Europees publicatieblad.

Digitale tachograaf in BE combinaties
De (digitale) tachograaf is voornamelijk verplicht voor zware vrachtwagens en bussen.

In sommige situaties echter moeten ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn voorzien van een tachograaf:

  • als een lichte bedrijfsauto met aanhanger een gezamenlijke toegestane maximum massa (TMM) van meer dan 3500 kg heeft en de voertuigcombinatie wordt gebruikt voor beroepsgoederenvervoer 
  • of bestuurder vervoert eigen materiaal en machines en rijdt meer dan 12 uur per week op een dergelijke voertuigcombinatie.

 

Adapter
In deze zogenaamde N1 (bestelbusje) en M1 (personenwagen) voertuigen kan niet altijd rechtstreeks een digitale tachograaf aangesloten worden op de versnellingsbak, maar is soms een adapter nodig. De adapter moet aan de eisen van de Europese Commissie voldoen.

Aanpassing definitie
Met de in 2009 gepubliceerde Verordening (EG) nr. 68/2009 is de typegoedkeuring voor de adapter geïntroduceerd in bijlage 1B van Verordening (EG) nr. 3821/85.

Met de nu gepubliceerde Verordening (EU) nr. 1161/2014 is het toepassen van de adapter toegestaan in voertuigen die tot en met 31 december 2015 in bedrijf worden gesteld.

De nieuwe definitie rr) „adaptor” in de tachograaf regelgeving komt nu te luiden:

Deel van het controleapparaat dat een signaal afgeeft dat permanent representatief is door de snelheid van het voertuig en/of de afgelegde afstand, en dat:

  • alleen in voertuigen van het type M1 en N1 wordt geïnstalleerd en gebruikt (zoals gedefinieerd in bijlage II van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad) en dat voor het eerst tussen 1 mei 2006 en 31 december 2015 in bedrijf wordt gesteld,
  • geïnstalleerd is wanneer het mechanisch niet mogelijk is een ander bestaand type bewegingssensor te installeren die verenigbaar is met de bepalingen van deze bijlage en met aanhangsels 1 tot en met 11 daarbij,
  • geïnstalleerd is tussen de voertuigeenheid en de plaats waar de snelheids-/afstandsimpulsen worden voortgebracht door geïntegreerde sensoren of alternatieve interfaces.

Meer informatie: Eugène Moerkerk