Motie voor stimulering elektrische brom- en snorfietsen aangenomen

07-11-2014

Tijdens de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Milieu diende de PvdA een motie in, gesteund door D66 en Christenunie, waarmee wordt opgeroepen elektrische brom- en snorfietsen te stimuleren. Deze is inmiddels met een ruime meerderheid aangenomen.

elektrische scooter govecs

In hun motie roepen de Kamerleden het kabinet op om voor de behandeling van de voorjaarsnota 2015 te komen met twee voorstellen.

Ondernemers
Het eerste voorstel zou erop gericht moeten zijn om ondernemers beter te informeren over de mogelijkheden om via de MIA/VAMIL-regeling over te stappen naar elektrische voertuigen.

Particulieren
Het tweede voorstel zou moeten omvatten hoe particuliere brom- en snorfietsberijders gestimuleerd kunnen worden hun vervuilende voertuig in te ruilen voor een elektrische versie.

 

 

Positief
RAI Vereniging is al geruime tijd in constructieve dialoog met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over dit onderwerp. Het is ook een vast onderwerp in de Commissie Duurzaamheid & Techniek van afdeling GT. Wij denken mee over hoe het schoner maken van het voertuigpark handen en voeten kan krijgen. Daarbij staat voor ons voorop dit op basis van milieuprestaties moet zijn, en niet per se gericht op één techniek.

Wij zijn er sterk voorstander van om handelingsperspectief te bieden aan consumenten en ondernemers, die met stimulering over de doorgaans wat hogere aanschafprijs (maar voordeliger exploitatie door veel lagere brandstofkosten) van een elektrische brom- of snorfiets heen te kunnen stappen.

Meer informatie: Gemma Warmerdam