Kamervragen over concurrentie rond laadpalen

29-10-2014

De VVD-Kamerleden Leegte, De Liefde en Ziengs hebben aan minister Kamp van Economische Zaken vragen gesteld over activiteiten van netbeheerbedrijven op de markt voor laadpalen voor elektrische auto’s.

ENC

De Kamerleden maken zich zorgen over oneerlijke concurrentie bij het plaatsen van laadpalen door netbeheerders, die deels een overheidstaak uitvoeren, met private marktpartijen.

Mede aanleiding voor hun vragen was het artikel “Allego is een vreemde eend op de laadpalenmarkt” in FD Energie Pro van 23 september 2014.

Ongelijk speelveld
De VVD-kamerleden vrezen dat als netwerkbedrijven commerciële activiteiten uitvoeren er altijd een risico op een ongelijk speelveld is, doordat zij voordelen die de netbeheertaken bieden elders kunnen aanwenden in het concern.

Taken netbeheerders
Graag horen zij van minister Kamp waarom hij vindt dat de plaatsing van laadpalen geen taak van een netbeheerder is, terwijl hij tegelijkertijd ook vindt dat een netwerkbedrijf deze activiteit, en andere niet-wettelijke taken, kan uitvoeren in concurrentie met andere marktpartijen.

Tevens vragen zij aan de minister of hij bereid is, vanuit het voorzorgsbeginsel, nu de regels aan te passen en netwerkbedrijven te verbieden zich in concurrentie met marktpartijen bezig te houden met het plaatsen van laadpalen.

Minister Kamp heeft zes weken de tijd om hierop antwoord te geven.

Meer informatie: Quirijn Teunissen