RAI Vereniging geeft zienswijze voor tests met zelfrijdende auto’s

23-10-2014

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu past de ontheffingsregels aan zodat vanaf volgend jaar grootschalige testen met zelfrijdende auto’s en vrachtwagens op de openbare weg mogelijk zijn.

Schultz van Haegen

Haar voorstel voor de verruiming van de ontheffingsregels is deze week gepubliceerd. Betrokken sectoren en kennisinstellingen kunnen er de komende tijd op reageren.

Zienswijze RAI Vereniging
Uiteraard zal RAI Vereniging zal de komende tijd haar zienswijze hierop met de minister delen.

Het voorstel wordt begin volgend jaar aan de Tweede en Eerste Kamer aangeboden. Als deze akkoord is met de nieuwe regeling, kunnen behalve huidige kleinschalige testen ook grotere proeven starten.

Voortrekkersrol NL
Minister Schultz kondigde eerder aan dat zij wil dat Nederland een voortrekkersrol krijgt bij de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen. Aanpassing van de regels is daarvoor een belangrijke stap. Voertuigen die in een treintje kunnen rijden, met elkaar, met de wegkant en met verkeerscentrales kunnen communiceren kunnen volgens de minister een positieve bijdrage leveren aan de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en het milieu.

Proeven
Inmiddels hebben zich al diverse partijen gemeld die op de Nederlandse wegen testritten willen uitvoeren met zelfrijdende voertuigen.

TNO wil in samenwerking met onder andere DAF, havenbedrijf Rotterdam en TLN komend voorjaar starten met proeven waarbij vrachtwagens virtueel in een treintje gaan rijden. Ook start TLN  dit najaar samen met Scania een demonstratie van zelfrijdende vrachtwagens.

De provincie Gelderland en de Wageningen UR verkennen de mogelijkheden voor testen in 2015 met zelfsturende auto’s op de wegen in het gebied Foodvalley tussen Ede en Wageningen. En de Dutch Automated Vehicle Initiative (DAVI), een samenwerkingsverband van onder meer de TU Delft, TNO en Toyota, heeft plannen voor testen in 2016.

Publieke Internetconsultatie
Via de website Internetconsultatie.nl geeft de rijksoverheid informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid. Zij nodigt het publiek nadrukkelijk uit om op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving te reageren, omdat dit kan bijdragen aan een beter resultaat.

Voor de “Wijziging besluit ontheffingverlening exceptionele transporten (ontwikkeling zelfrijdende auto)”, kunt u de consultatie hier openen.

Meer informatie: Quirijn Teunissen