Kamervragen over aangepaste auto in milieuzones

21-10-2014

De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van milieuzones in Utrecht voor bijvoorbeeld het individueel vervoer voor mensen met een beperking.

milieuzone

De VVD-Kamerleden Bas van ’t Wout en Barbara Visser vragen aan staatssecretaris Martin van Rijn van VWS hoe hij de positie beoordeelt van mensen met een lichamelijk beperking die zich met een wat ouder voertuig moeten verplaatsen in een gebied waar milieuzonering geldt.

Dat mede naar aanleiding van een recent artikel “Gehandicapte niet welkom in Utrecht door milieuregels” in De Telegraaf.

Lappendeken
RAI Verening ziet niks in een lappendeken van lokaal ontwikkeld beleid, met uiteenlopende criteria.

Voor milieuzonering moeten landelijke criteria gelden, op basis van Euronormering en niet bijvoorbeeld, zoals de gemeente Utrecht voorstelt, op grond van bouwjaren. Daarbij moet een milieuzone ook een effectieve maatregel zijn, waarvoor niet een beter alternatief bestaat. Tot slot zou voor mensen met een lichamelijke beperking een ontheffing voor de milieuzone kunnen gelden.

De staatssecretaris moet de gestelde vragen uiterlijk binnen zes weken beantwoorden.