Kwartaalcijfers keurmerken

17-10-2014

De cijfers t/m het derde kwartaal voor de keurmerken ALK, LLS en LPK zijn bekend.

Checklist

LPK 
Bij het keurmerk Laadkleppen (LPK) hebben in het derde kwartaal 2.795 keuringen plaatsgevonden. Waarvan 2.438 (87%) laadklepkeuringen en 357 (13%) personenliftkeuringen.

Ten opzichte van het tweede kwartaal zien we een afname van ruim 10%. Dit is echter geheel in lijn met voorgaande jaren en is te wijten aan de vakantieperiode. Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar zien we een stijging van 4%. Wanneer we de eerste drie kwartalen van dit jaar vergelijken met die van vorig jaar is er met 9619 keuringen een stijging van ruim 3% te constateren.

ALK
Bij het keurmerk Autolaadkranen (ALK) zien we met 1.304 keuringen in het derde kwartaal van 2014 een stijging van ruim 20% ten opzichte van kwartaal 2. Dit is een gebruikelijke stijging gedurende de zomermaanden.

Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar noteren we een daling van 9%. Het totaal aantal keuringen t/m kwartaal 3 in 2014 (4.005 keuringen) ligt ruim 4% lager ten opzichte van Q1 t/m Q3 in 2013. Deze daling is volledig conform de afspiegeling van de markt.

LLS
Bij het keurmerk Laad- en Lossystemen (LLS) zien we wederom een stijgende lijn. Met 311 keuringen in Q3 van 2014 zien we een stijging van 9% ten opzichte van het tweede kwartaal 2014. Ten opzichte van het derde kwartaal 2013 zien we een stijging van 10%. Zo ook het aantal keuringen tot nu toe in 2014 (993 keuringen) in vergelijk met kwartaal 1 t/m 3 in 2013 zien we een stijging van ruim 10%.

Meer informatie: Ilse Bartels

Gerelateerde dossiers