Opheldering bij Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

16-10-2014

Tijdens de vakbeurs Ecomobiel vorige week heeft Rotterdam met een aantal marktpartijen een eigen ‘Green Deal 010 Zero Emissie Stadslogistiek’ gesloten. RAI Vereniging en de andere brancheorganisaties in transport en logistiek zijn daarbij niet betrokken.

RAI Vereniging is wel, samen met collega-brancheorganisaties, sinds eind 2013 in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over een landelijke Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Deze Green Deal is echter nog steeds niet rond en niet definitief.

Concept
De laatste concepttekst daarvoor hebben wij afgelopen vrijdag ontvangen. Deze zal op 5 november worden voorgelegd aan de commissie Zware Bedrijfswagens van afdeling Auto’s met de vraag of zij kan instemmen met de belangrijkste uitgangspunten om de beweging richting Zero Emision Stadslogistiek te versnellen.

In het voorjaar van 2014 vroegen we de commissieleden al om commentaar daarop; enkele truckmerken hebben hier toen op gereageerd en inhoudelijk punten ter verbetering aangedragen.

Een belangrijk kritiekpunt was een zeer sterke focus op elektrische voertuigen. Dat is mede onder druk van RAI Vereniging veranderd en nu wordt veel breder en genuanceerder gesproken over hoe stadsvervoer schoner, zuiniger, stiller en efficiënter kan.

Lappendeken
Wij vinden de nu ontstane verwarring zeer ongelukkig. Inmiddels hebben wij met BOVAG, TLN en EVO bij het ministerie van IenM om opheldering gevraagd. De branche begrijpt de noodzaak voor deze ‘Alleingang’ van Rotterdam niet. Daarmee dreigt immers een ongewenste lappendeken te ontstaan waarbij elke gemeente een eigen beleid voert. Ook ligt in de Rotterdamse Green Deal opnieuw de focus zeer nadrukkelijk op elektrisch vervoer.

Ledenbijeenkomst
Om de landelijke Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek wat concreter te maken, zijn we voornemens om een speciale ledenbijeenkomst organiseren voor zowel de lichte als zware bedrijfswagensector. Daarin zullen we onder meer proberen te schetsen hoe proefprojecten (“living Labs”) eruit zouden kunnen zien.

Meer informatie: Wijnand de Geus