Auto-industrie bereidt zich voor op 8e herziening autowrakkenrichtlijn

08-10-2014

De openbare raadpleging voor de 8e herziening van bijlage 2 in de autowrakkenrichtlijn is gestart. Deze loopt tot en met 17 december 2014.

Checklist

Ditmaal ligt de focus op lood en dan met name op aluminium- en koperlegeringen die lood bevatten met maximum gewichtspercentage van 0,4%, respectievelijk 4%, alsmede het gebruik van lood in batterijen en accu’s.

Het gaat dus om de vrijstellingen 2c, 3 en 5 uit de lijst met uitzonderingen op het gebruik van bepaalde zware metalen.

De publieke consultatie is bestemd voor stakeholders en is recent gepubliceerd op de website van het gerenommeerde Öko institute dat opnieuw door de Europese Commissie is gevraagd deze openbare consultatie te begeleiden.

Consultatie
Waar mogelijk zal de auto-industrie (OEM's, leveranciers, materialenfabrikanten), zoals gebruikelijk is in eerdere consultaties, trachten een gemeenschappelijk antwoord op de vragenlijst te geven.

Hiervoor zijn werkgroepen opgericht. Leden van RAI Vereniging die interesse hebben, kunnen wij in contact brengen met de voorzitters van de betreffende werkgroepen.

Downloads
Leden kunnen hiernaast de betreffende vragenlijsten, alsmede de door Öko institute opgeleverde rapporten van de vorige herziening in 2010 raadplegen.

7e herziening
Binnenkort wordt duidelijk wat de gevolgen voor de auto-industrie zullen zijn van de 7e herziening, die momenteel nog niet afgerond is. Daarover beraadt de Europese Commissie zich nog.

Meer informatie: Eugène Moerkerk