Auto-industrie verwelkomt EU-strategie alternatieve brandstoffen

02-10-2014

De Europese auto-industrie verwelkomt, bij monde van ACEA, het aannemen van de strategie van de Europese Unie om de tank- en laadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen uit te breiden.

Europa

Deze kunnen immers, met de juiste doelen en middelen, een sleutelrol spelen in het terugdringen van CO2-uitstoot en het verbeteren van luchtkwaliteit.

Fabrikantenvereniging ACEA noemt het wel spijtig dat de EU op dit moment geen bindende (kwantitatieve) doelstellingen en richtlijnen voor de dekking van het netwerk aan lidstaten geeft. Lidstaten wordt opgedragen om zich in te spannen voor voldoende laad- en tankinfrastructuur en daarover te rapporteren.

Samenwerking vereist
De auto-industrie reikt, door fors investeringen in schone technologieën, meerdere oplossingen aan. Daarvan kan echter alleen echt profijt getrokken worden als er meer samenwerking komt tussen nutsbedrijven, netwerkbeheerders, de energiesector, normeringsorganisaties en de auto-industrie om alternatieve brandstoffen beter toegankelijk te maken voor Europese burgers. Daarbij is ook de volledige steun van nationale overheden en Europese instellingen nodig.

De EU-strategie is een stap in de goede richting om zulke samenwerking dichterbij te brengen.

Kwaliteitseisen brandstoffen
Ook blijven de door fabrikanten gewenste kwaliteitseisen voor alternatieve brandstoffen helaas buiten beschouwing. Klanten moeten verzekerd zijn van toegang tot hoogwaardige brandstoffen die geschikt zijn voor toekomstige motortechnologieën.

Commitment nodig
Secretaris-generaal Erik Jonnaert van ACEA zegt daarover bij de presentatie van de Clean Fuels Strategy: "Wij verwelkomen het voorstel. De auto-industrie heeft dit commitment om te investeren in de juiste tank- en laadinfrastructuur in alle lidstaten nodig om de beschikbaarheid van nieuwe, schone en efficiënte aandrijflijnen te kunnen versnellen. Keuzemogelijkheden en ruimere toegang tot alternatieve brandstoffen zullen het vertrouwen van consumenten in alternatieve aandrijflijnen vergroten. Wij hopen dat de komende maanden en jaren een heldere set doelen kan worden geformuleerd, waarmee wordt gewaarborgd dat er voor de schone voertuigen die we maken voldoende infrastructuur is om de aan de vragen van klanten in heel Europa te voldoen."